مادری   ر ا  فرزندان  جور   و جفا کردند و   بلا   بر  سر  فرزندان  می بارید

دو  فرزند  داری  به  اتش  ز  نفرین 


سپردی  یکی  را به چرخی   زماشین

فروشد به  رنجش   یکی   کودکانت            

که  خود  ماتمی  هست  بسیار  سنگین

ندانم  که  نفرین  تو  کردی  و  یا نه 


خدا  خود  بگیرد  دو  دست  نمادین  

مودب  نباشد  و  ترسم که  نا گه             

                                           پدیدار  گردند   مجرم به  والتین

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت 1401 ساعت 18:17 توسط مهرداد عزیز ابادی بدون نظر

باز ر اننده  ای  بود  اهل  خیر  بر  او  اصرار  کردم  کمک  نماید  بر امور  خیریه  و  روا  نداشت  و   شب  امد  گفت   ماشین  گم   شده  است

گفتم  دو   قران  بده  به  ایتام  


گفتی  که  سپرده  دل  به  صد  وام 

گفتم  نظری  به  درد  مندان             

گفتی که ندارم  هیچ   ارام 

زین  ره  که  تو  میروی  به  تهران  


بر  باد  دهی   شیعت  و  نام   

ترسم  که  ازین  دو  دوزه  بازی              

در  دام  فتاده گشته نا کام

ماشین  ترا  ربود  اخر


                              ان  سارق  پست  نیک  فرجام!
    

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت 1401 ساعت 17:44 توسط مهرداد عزیز ابادی بدون نظر

 

رانننده  اهل  خیر را   دعوت کردم  به  مساعدت و  اصرار  کردم که  اگر توانی  خرج  کن بیچارگان  در  مضیقه  اند    بهانه  می  اورد  افاقه نکرد  پس   پلیس  او  را  دید  و  دویست  هزار  تومان سال  75 به  جرم  اضافه  بار

 

بر  زنی  خرج  نمودی  بسیار  


عاقبت  رفت و  فراموشت  شد    

بار  بسیار  خریداری  کرد

زینت  پشت  و  سرو  دوشت   شد

رفت   با  غمزه  و صد  جور  و  جفا

حسرت  و  درد  هماغوشت  شد   

از  رقیبان  تو  هم کام  گرفت

به  بر  مسخره  تن  پوشت  شد

شکر  کن   صدقه  به  ایتام  بده                

                                             از  حلال  ار  که  خدا توشت  کرد

+ نوشته شده در شنبه سی و یکم اردیبهشت 1401 ساعت 17:34 توسط مهرداد عزیز ابادی بدون نظر

زنی  را وقت  وفا ت  در  رسید وصیت کرد   او   را  با   طلا  خاک کنند و کردند   دو  حرامی دیدند  و  شب نبش قبر کردند  و   در  جای   زن  مردی  را   دیدند

 

محرم  ایزد  به  مردن هم نگردد  بر  کنار

بلکه تاج عزتش  همواره  باشد  بر قرار    

انکه  در  این  زندگانی  هست  از  اهل  وفا  


بیجهت پنهان  نگردد  بلکه گردد  اشکار  

گر  که  دست  و پای  او   رفته  است زیر  خاکها

دست  و  پا  هایی دگر  دارد  هم  از  پروردگار

خانه  های  این  شهیدان  و یتیمان  را  خدا

                                                پشتبانی  و  حمایت  میکند   این  روز گار    

+ نوشته شده در شنبه سوم اردیبهشت 1401 ساعت 17:27 توسط مهرداد عزیز ابادی بدون نظر

کبوتر  ها

در   میان جانوران   عده  ای   هستند   که  شبانه   روز  روی  پا  های  خود  ایستاده  اند  بلکه   گاهی   بجای   دو  پا  روی  یک  پا  می  ایستند  و  این واقعا  خسته کننده  و  تعجب  اور    است  و   البته  عجیب   تر  این که     شب   و  خواب  و  استراحت  را  هم   روی  همان   یک  پا  انجام  میدهند

 بیماری  ابله   کبوتران  اگر  روی  پوست  باش   ممکن   است   به  نحوی   قابل  درمان   باشد  اما  اگر  درون  ریز  باشد    در حلق   و    لبها  و   دهان     هیچ   راهی  جز  مرگ  پرنده  به  نظر  نمیرسد

 

یک   قفس   چهار   طبقه  بود-  که    در  هر  قفس    یک  جفت  کبوتر    طبقه  اول   دو  تا  کبوتر  که  -  کبوتر  نر  ان  پیر   و  لا  جون   بود  که   مدتی  قبل  از   دست  ابله  خلاص   شده  بود

طبقه  دوم   سینه   سبز   دم  سفیدی   بود مرد  و  نر  و  با  اخلاق   هیچ  رقم  اهل  دعوا و  مرافعه  نبو د  با  یک  ماده  قهوه ای   هر  دو  تا  شون  پایه  بودنداین نر   خیلی  بی  تابی  میکرد  و  مدام  چپ  و   راست  میرفت

طبقه   سوم  ماده  و نری  بودند  هر  دو  جوان و هر   دو  ریزه  میزه  بودند   سرو  صدای  چندانی نداشاتند  تخم  میگذاشتند  اهل   بچه  داری  نبودند تخم  ها  را  رها  میکردند

طبقه  جهارم دو تا   سفید  ماده  نیو  کاسل  داشت  و  مریض  بود اما کبوتر نر  به  رو.ی  خودش  نمی  اورد    سرو  گوش هر  دو تا شون  می جنبید .

   طبقه   دوم  نر  بالش  را  چیده  بودند   چپ   و  راست  میگفت  در ا  که  باز  میکدی   می امد  استانه  در  اما  بیرون  نمیرفت

   یک  کبوتر  که  او  را  دیده  بود گفت تو  که  پیری  بال  پرواز  هم نداری هی چپ  و  راست  برای  چیه

گفت  تو جوانی  این  چیزارو نمیفهمی

برای  من  ازادی  عزیز  است نمی خواهم در  قفسس  بسته باشد   هر  چند نه توان  پرواز دارم نه  بال پرواز

+ نوشته شده در چهارشنبه دهم فروردین 1401 ساعت 18:30 توسط مهرداد عزیز ابادی یک نظر